Srdečne Vás pozývame na druhé stretnutie podpornej rodičovskej skupiny, ktoré sa uskutoční 18. februára 2016 (utorok) v čase od 14:30 do 16:00 v priestoroch CPPPaP v Námestove.

Paralelne budú realizované dve skupiny, pričom jedna bude pre rodičov detí s rôznymi výchovnými ťažkosťami alebo detí s ADHD, druhá bude pre rodičov detí s poruchami učenia. Rodičia budú mať možnosť a priestor otvorene diskutovať a vymieňať si svoje skúsenosti.

V prípade záujmu sa nahláste do 16. februára osobne, mailom, alebo telefonicky.


Zavrieť