V mene všetkých zamestnancov Vám, milí učitelia, rodičia a žiaci, chceme poďakovať za spoluprácu a ústretovosť v školskom roku 2014/2015. Obzvlášť ďakujeme základným školám, ktoré boli zapojené do projektu Komplexný poradenský systém.

Zároveň Vám prajeme v zdraví prežité prázdniny a dovolenku a tešíme sa na Vás v novom školskom roku.Zavrieť